Ovaj web sajt je informativni servis (informacije se daju u skladu sa Tačkom 5 Njemačkog zakona o telekomunikacijama):

 

MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co. KG

 

Chemische Fabriken

 

Am Kruppwald 1-8

 

46238 Bottrop

Njemačka

 

Zastupa ga:

 

Partner sa ličnom odgovornošću:Uwe Dowiasch

 

MC-Bauchemie Müller GmbH, Registracioni broj kompanije: HR B 888 u Okružnom sudu u Esenu, Generalni direktori: Dr. Ekkehard zur Mühlen, Nicolaus M. Müller.

 

Kontakt:

 

Tel.: +49 20 41 101-0

 

Faks: +49 20 41 101-400

 

E-Mail: info(at)mc-bauchemie.de

 

Unos u registar:

 

Pravni oblik: Ograničeno partnerstvo

 

Sjedište: Esen

 

Registracija kompanije: HR A 1052 u Okružnom sudu u Esenu

 

PDV:

 

PDV broj u skladu sa Tačkom 27 Njemačkog zakona o porezu na dodatu vrijednost: DE 11 98 80 525

Kontakt osoba za pitanja vezano za ovaj web sajt:

 

Saki M. Moysidis, Marketing i komunikacije

Telefon: (0 20 41) 101-0

 

Telefax: (0 20 41) 101-688

 

E-Mail: webmaster(at)mc-bauchemie.de

 

Rješavanje sporova

 

Evropska komisija obezbjeđuje platformu za rješavanje sporova na mreži (OS):

 

Molimo vas da pogledate naš email u prethodnom tekstu.

Ne učestvujemo u onlline rješavanju sporova u arbitražnim odborima klijenta.

 

Odgovornost za sadržaj

 

Kao pružaoci usluga, mi smo odgovorni za sopstveni sadržaj ovog web sajta u skladu sa Tačkom 7, paragraf 1 Njemačkog zakona o telekomunikacijama (TMG). Međutim, u skladu sa Tačkama od 8 do 10 njemačkog Zakona o telekomunikacijama (TMG), pružaoci usluga nisu obavezni da trajno nadgledaju dostavljene ili uskladištene informacije ili da traže dokaze koji ukazuju na nezakonite aktivnosti. Pravne obaveze uklanjanja informacija ili blokiranja upotrebe informacija ostaju neosporene. U ovom slučaju, odgovornost je moguća samo u trenutku saznanja o određenom kršenju zakona. Ilegalni sadržaji će biti uklonjeni odmah kada budemo saznali o njima.

 

Posebno smo vodili računa o sklopu naših web stranica. Međutim, nismo u mogućnosti da garantujemo da su sve informacije sadržane u njima tačne i potpune.

Informacije koje se nude na našim web stranicama treba shvatiti kao opšte informacije o MC. One ne mogu zamijeniti stručne konsultacije niti poslužiti kao informacija o proizvodu ili savjet o primjeni ili rukovanju MC proizvodima.

 

U pogledu nekih posebnih upita o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate putem ovih web stranica ili da se obratite direktno nekom od naših servisnih centara.

Ne možemo biti odgovorni za direktne ili indirektne štete ili nedostatke koji su rezultat korišćenja ovih informacija.

Informacije na ovim web stranicama se konstantno revidiraju i mogu da se mijenjaju bez prethodnog obavještenja. To neće rezultirati nikakvom odgovornošću.

 

Odgovornost za linkove

 

Naša ponuda uključuje linkove web sajtova eksternih trećih strana. Nemamo nikakav uticaj na sadržaj tih web sajtova, stoga ne možemo da garantujemo za taj sadržaj. Provajderi ili administratori web sajtova čiji su linkovi dati su uvijek odgovorni za njihov sadržaj.

 

Web sajtovi čiji su linkovi dati su provjereni u smislu mogućih kršenja zakona u vrijeme kada je link ustanovljen. Nezakonit sadržaj nije detektovan u vrijeme postavljanja linka. Permanentni monitoring sadržaja sajtova čiji su linkovi dati ne može da se nametne bez razumnih indikacija da je došlo do kršenja zakona. Nezakoniti linkovi će biti odmah uklonjeni čim saznamo za njih.

 

Autorsko pravo

 

Sadržaji i kompilacije objavljene na ovom sajtu od strane provajdera podliježu njemačkim zakonima o autorskim pravima. Reprodukovanje, editovanje, distribucija, kao i upotreba bilo koje vrste, izvan okvira zakona o autorskim pravima zahtijeva pisanu dozvolu autora ili originatora. Preuzimanja i kopije ovog sajta su dozvoljene samo za privatnu upotrebu. Zabranjena je komercijalna upotreba naših sadržaja bez dozvole autora.

 

Zakon o autorskim pravima trećih lica se poštuje sve dok sadržaj na ovim web stranicama ne potiče od provajdera. Doprinosi trećih lica na ovom sajtu su naznačeni kao takvi. Međutim, ako primjetite bilo kakvo kršenje zakona o autorskim pravima, molimo vas da nas o tome obavijestite. Takvi sadržaji će biti odmah uklonjeni.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123