TRAJNA SANACIJA I ZAŠTITA BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Bilo da vaš rad podrazumjeva sanaciju betona, površinsku zaštitu, hidroizolaciju injektiranjem ili ili zaptivanje spojnica - nudimo projektantima, arhitektama, građevinarima i vladinim agencijama inovativne sisteme proizvoda i jedinstven nivo usluge i podrške.

OBEZBEĐIVANJE STABILNOSTI, OTPORNOSTI I TRAJNOSTI

Izgradnja i sanacija mostova, tunela, višespratnih parkirališta, aerodroma, lučkih objekata, pa čak i kanalizacionih sistema obično su  veoma složeni poduhvati. Takvi projekti imaju ogroman značaj za razvoj zemlje i stoga se često izvode pod budnim okom javnosti. Čak i mali nedostaci ili greške mogu dovesti do skupih posledica, mogu negativno da utiču na reputaciju i, u ekstremnim slučajevima, čak mogu da ugroze život. Kupci su sa našim proizvodnim sistemima i uslugama u mogućnosti da trajno osiguraju stabilnost, otpornost i trajnost takvih konstrukcija.

RJEŠENJA SKROJENA ZA INDUSTRIJU

Ovo isto važi za naše industrijske kupce. Njima nudimo rješenja koja su raznovrsna i individualna da odgovore specifičnim zahtjevima svakog predmetnog posla.  U ponudi su od hemijski i mehanički veoma otpornih industrijskih podnih obloga, koje su u skladu sa Zakonom o vodenim resursima za hemijsku industriju, do provodnih podnih sistema za sektor elektronike i površinskih premaza visoke gustine, kao i sistema za sanaciju i zaštitu kod separatora i kanalizacionih postrojenja. Međutim, dobar proizvod sam po sebi nije dovoljan da bi obezbjedio uspjeh projekta. Profesionalna ugradnja je isto tako važna. Tako da redovno obučavamo korisnike da ispravno koriste naše proizvodne sisteme. Osim toga, naši iskusni zaposlenici također pružaju podršku projektantima, arhitektama i građevinarima kako u toku faze projektovanja kao i na samoj lokaciji, stojeći sa njima rame uz rame dok oni realizuju njihove građevinske projekte i projekte sanacije.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123