Properties

 • Spremno za upotrebu - samo pomiješajte s vodom
  Pojedinačni slojevi do 6 mm
  Dostupne 3 različite boje Pigmentacija otporna na boje i svjetlo - modificirana polimerom Otporan na mraz prema EN 13687-3
  Prikladno za primjenu Certificirano prema prema EN 1504-3, klasa R1
   

Applications

 • Za potpune površinske ispune na betonu i izloženom betonu
 • Za super fine ispune i popravke na predgotovljenim betonskim elementima
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123